Gamintojai

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”) ir Pardavėjo (toliau – “Pardavėjas”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo sutarties sudarymas

Norėdami pirkti, pirmiausia turite užsiregistruoti  klientų sistemoje. Garantuojame, kad Jūsų asmeniniai duomenys bus saugomi pagal visus Lietuvoje galiojančius teisės aktus.
Juridiškai privalomai prekių pirkimo sutarčiai sudaryti būtinas lukdas.lt pranešimas (elektrininiu paštu) apie tai, kad užsakymas priimtas.
Kiekviena Jūsų ir lukdas.lt sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma mūsų el. parduotuvės sutarčių duomenų bazėje.

3. Šalių teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje pagal šias taisykles ir parduotuvės nustatyta tvarka. 
Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis parduotuvės paslaugomis, jei Pirkėjas bando pakenkti parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4. Šalių įsipareigojimai

Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą.
Jūs sutinkate, kad pasirinkus atsiskaitymą " lizingu" (pagal atskirą susitarimą), duomenys apie Jūsų pajamas būtų tikrinami "Sodros" duomenų bazėje. 
Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
Jei Jūs, užpildę užsakymą nusprendėte jį anuliuoti, prešome informuoti per vieną darbo dieną (info@lukdas.lt  arba nurodytu tel.),
Jūs, naudodamasis parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo - pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
Mes pristatysime Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
Mes, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą. 

5. Asmens duomenų tvarkymas

1. Pirkėjas sutinka, kad pirkėjo asmens duomenys (pateikti, gauti, patikslinti), tiek, kiek tai neprieštarauja įstatymams, Bendrovės ir Banko būtų tvarkomi šiais tikslais: asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, mokumo įvertinimo ir skolos valdymo, finansinių nuostolių prevencijos, išperkamosios nuomos (vartojimo kredito), pirkimo išsimokėtinai kortelių, kredito, kitų finansinių paslaugų teikimo bei kitų sutarčių sudarymo, vykdymo, kontrolės, kitų paslaugų tinkamo teikimo, pažeistų Bendrovės ir / ar Banko teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, sutarčių ir klientų buhalterinės, finansinės, statistinės apskaitos, tiesioginės rinkodaros bei kitais Pirkėjo sudarytose sutartyse numatytais tikslais. Ankščiau nurodytais (įskaitant nurodytus sutartyse) tikslais Bendrovė ir Bankas gali perduoti viena kitai jų turimus Pirkėjo duomenis.
2. Pirkėjas yra informuotas, kad:

2.1. Turi teisę: susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi pirkėjo asmens duomenys, žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.
2.2. Turi teisę nesutikti, kad Pirkėjo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ar, pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, nesutikti, kad Pirkėjo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
2.3.Pirkėjas yra susipažinęs su Bendrovės nustatytais kliento vertinimo kriterijais ir principais.
3. Garantuoja, kad visa Pirkėjo Bendrovei ir / ar Bankui (žodžiu ir raštu) pateikta informacija yra išsami ir teisinga ir pareikalavus, sutinka pateikti papildomą informaciją arba dokumentus, patvirtinančius pateiktus duomenis.


6 Prekių pristatymas

Prekes pristatome per 5 darbo dienas (jei prekę turime sandelyje, kitu atveju informuojam apie galimybę užsakyti).
Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.
Prekių pristatymo metu Jūs privalote atsiskaityti su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu už prekes, jei nebuvo atliktas išankstinis mokėjimas.
Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
Jums pasirašius važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota ir yra tvarkinga.
Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkinga.

7. Garantinis aptarnavimas

Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Garantinis laikotarpis yra nurodomas Jums išduodamame garantiniame talone arba jam prilygstamame kitame dokumente.
Prekei, sugędus garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai. Pateikdamas prekę remontui, Jūs būtinai privalote pateikti galiojantį prekės garantinį taloną arba jį prilygstantį kitą dokumentą ir prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą - faktūrą ar čekį). 

8. Daiktų grąžinimas

Prekes galite grąžinti per 7 darbo dienas.
Praėjus daugiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms nuo prekės pristatymo dienos, prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.
Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota
Prekes grąžinate Jūs savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Mes neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė

Jūs esate visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų užsakymo formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis parduotuve.
Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų parduotuvėje esančias nuorodas.
Parduotuvėje pateikti paveiksliukai yra iliustracinio pobūdžio, todėl gali skirtis prekės išvaizda arba komplektacija. Prekės išvaizdą ir aprašymą galima pasitikslinti gamintojų puslapiuose, kurie nurodyti prie kiekvienos prekės.
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Kontaktai

Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Jūs pranešimus ir klausimus siunčiate Mums elektroniniu paštu info@lukdas.lt

11. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.